Historie

Historisk tilbageblik i broderloge nr. 110 Orion’s historie

Tankerne om at danne endnu en broderloge i Nakskov havde været fremme flere gange. Tidligere distriktsdeputerede storsirer havde fremført forslagene som påbud fra Storlogen. Moderlogen broderloge nr. 24 Reventlow i Nakskov, var blevet for stor, og med en stor medlemsskare kan det komme til at betyde, at medlemmerne ikke får lært hinanden at kende på den rette måde – brødrene kommer for langt fra hinanden.

Derfor blev der den 22. april 1976 indkaldt til møde for dannelsen af en Odd Fellowforening. I mødet deltog der brødre fra de eksisterende broderloger i Nakskov og Maribo samt fra en broderloge i Bagsværd, i alt 18 brødre. Det blev således på dette møde vedtaget at danne en forening.  

Den 31. januar 1977 blev Odd Fellowforeningen Orion institueret i Nakskov, med broder Anhardt Arnshof som foreningens formand. Der blev i  de kommende år holdt mange konstruktive møder. 

I efteråret 1980 var der stor aktivitet i foreningen idet Storlogen havde godkendt og indstillet foreningen til instituering som broderloge nr. 110 Orion I.O.O.F.

Samme år den 24. november lavede man en aftale med moderbroderloge, broderloge nr. 24 Reventlow omkring ejendomsforhold og rekvisitter m.m. Aftalen blev enstemmigt vedtaget af brødrene. Logemødet samme dato i broderloge nr. 24. Reventlow blev ligeledes en afsked for de brødre som havde valgt at flytte med over i den nye broderloge. 

Såvel i foreningstiden, som i mange år fremover som broderloge, deltog brødrenes hustruer særdeles aktivt med meget frivilligt køkken og restaurationsarbejde. Derved kunne der spares meget på ”fremmed hjælp”, et forhold der var med til at skabe en solid grobund for logens humanitære konto. Der var også et andet gode ved hustruernes indsats – hustruerne og brødrene lærte hinanden at kende. Det var alligevel ikke ”sære fyre”, eller ”originaler” som rygtet fortalte – og et tredje gode, hustruerne lærte hinanden at kende.

Lørdag den 6. december 1980 stod logebygningen på Svingelsvej på den anden ende. Om formiddagen var der reception for forskellige myndigheder samt serviceorganisationer, hvor broder Børge Abitz gav orientering om dannelsen af den nye broderloge. Institueringen blev, med stor værdighed, foretaget om aftenen af Storlogens embedsmænd med meget stor værdighed. Broder Anhardt Arnshof blev broderlogens første overmester.

Der deltog 40 brødre og i dag har broderloge nr. 110 Orion 61 brødre.

Den daværende Storsire hæftede sig ved logens navn og sagde blandt andet, ”Det at en broderloge tager navn efter et stjernebillede, vækker til eftertanke i en ellers materialistisk verden, hvor tilværelsen ikke bare er det daglige, men sandelig også en stræben efter noget højere, det vækkes til live i en verden, der er præget af stridigheder og uro”.

Da Odd Fellowforeningen blev aktuel skulle der indhentes forslag til logo. Der kom flere forslag, men foreningens medlemmer og bestyrelse godkendte forslaget om stjernebilledet Orion, som i sit bælte har 3 stjerner. Dette logo - som i dag er broderloge nr. 110 Orion’s segl - blev senere godkendt til også at pryde logetæppet sammen med De Tre Kædeled.